مطالب توسط ز حمیدی پور

دیدار و رایزنی با مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران

دیدار و رایزنی با جناب آقای دکتر علی محمد سعادتی مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران   جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل شرکت بام خانه سبز طی دیدار با جناب آقای دکتر علی محمد سعادتی مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران به بیان تجربیات ، نگاه و اهداف شرکت در حوزه بازآفرینی […]

دیدار و رایزنی با سرپرست شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

جناب آقای دکتر مهدی کاوسی مدیرعامل گروه توسعه مهندسی بام و جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل شرکت بام خانه سبز طی دیدار با جناب آقای دکتر هوشنگ عشایری ، سرپرست شرکت مادر تخصصی  عمران و بهسازی شهری ایران و جناب آقای دکتر فریبرز واحدی درخصوص تجربیات، نوع نگاه و اهداف شرکت بام خانه سبز […]

دیدار با دکتر مرتضی زاهدی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزاری جلسه با حضور دکتر مرتضی زاهدی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه نوسازی بافت فرسوده تهران با روش پیش ساختگی و صنعتی سازی   جناب آقای مهندس سینا قائمی و جناب آقای مهندس علیرضا زمانی، مدیر عامل و معاونت فنی مهندسی شرکت بام خانه سبز و جناب آقای مهندس رضا نیر نماینده […]