مشاور رییس جمهور: سرمایه گذاری در بافت فرسوده یک گنج پنهان است.

دیدار و رایزنی با مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران

دیدار و رایزنی با جناب آقای دکتر علی محمد سعادتی مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران

 

جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل شرکت بام خانه سبز طی دیدار با جناب آقای دکتر علی محمد سعادتی مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران به بیان تجربیات ، نگاه و اهداف شرکت در حوزه بازآفرینی شهری بالاخص همکاری مشترک در احیاء بناهای تاریخی پرداختند. مقرر گردید تفاهم نامه مشترکی دراین خصوص تنظیم و مبادله گردد.

نشست معرفی ابعاد و فرصت های سرمایه گذاری طرح مسکن امید

دیدار و رایزنی با سرپرست شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

جناب آقای دکتر مهدی کاوسی مدیرعامل گروه توسعه مهندسی بام و جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل شرکت بام خانه سبز طی دیدار با جناب آقای دکتر هوشنگ عشایری ، سرپرست شرکت مادر تخصصی  عمران و بهسازی شهری ایران و جناب آقای دکتر فریبرز واحدی درخصوص تجربیات، نوع نگاه و اهداف شرکت بام خانه سبز در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده به گفتگوپرداختند.

اعلام آمادگی به شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر محمد علی نجفی

دیدار با دکتر مرتضی زاهدی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

برگزاری جلسه با حضور دکتر مرتضی زاهدی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه نوسازی بافت فرسوده تهران با روش پیش ساختگی و صنعتی سازی

 

جناب آقای مهندس سینا قائمی و جناب آقای مهندس علیرضا زمانی، مدیر عامل و معاونت فنی مهندسی شرکت بام خانه سبز و جناب آقای مهندس رضا نیر نماینده شرکت بام سازه طی جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر مرتضی زاهدی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران درخصوص موضوع ورود به حوزه نوسازی بافت فرسوده با روش پیش ساختگی و صنعتی سازی با هدف کاهش زمان و تسریع در اجرای عملیات ساخت و ساز و تعادل اقتصادی آن با روش‌های سنتی بحث و بررسی نمودند.

دیدار و گفتگو با جناب آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه

دیدار و گفتگو با جناب آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه

جناب آقای دکتر مهدی کاوسی مدیرعامل گروه توسعه مهندسی بام و جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیر عامل شرکت بام خانه سبز با جناب آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه درخصوص سازوکار ورود بخش خصوصی به حوزه نوسازی بافت فرسوده به صورت محله محور و با حمایت و عاملیت بانک خصوصی، دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی حمایت همه جانبه خود را به عنوان بانک عامل در این طرح اعلام نمودند.

دیدار و گفتگو با جناب آقای مهندس سید جواد میر حسینی

دیدار و گفتگو با جناب آقای مهندس سید جواد میر حسینی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی  عمران و بهسازی شهری ایران

جناب آقای مهندس نورفردی مدیرعامل بام شهر و جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیر عامل شرکت بام خانه سبز طی دیدار با جناب آقای مهندس سید جواد میر حسینی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی  عمران و بهسازی شهری ایران درخصوص سازوکار ورود بخش خصوصی به حوزه نوسازی بافت فرسوده با محوریت محله و مشارکت مردم و جلب اعتماد اجتماعی و اقتصادی مردم از طريق پروژه اجرا شده پایلوت در محله نظام آباد توسط شرکت بام خانه سبز، گفتگو کردند.

دیدار و گفتگو با اعضای شورای شهر تهران

جناب آقای دکتر محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و جناب آقای دکتر علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران

جناب آقای دکتر مهدی کاوسی مدیرعامل گروه توسعه مهندسی بام و جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیر عامل شرکت بام خانه سبز طی دیدار با اعضاء محترم شورای شهر تهران، درخصوص سازوکار ورود بخش خصوصی به حوزه نوسازی بافت فرسوده با محوریت محله و مشارکت مردم و جلب اعتماد اجتماعی و اقتصادی مردم از طريق پروژه اجرا شده پایلوت در محله نظام آباد توسط شرکت بام خانه سبز، گفتگو کردند.

دیدار و رایزنی با مهندس سید رضا میرصادقی

دیدار و رایزنی با جناب آقای مهندس سید رضا میرصادقی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

جناب آقای دکتر مهدی کاوسی مدیرعامل گروه توسعه مهندسی بام و جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل شرکت بام خانه سبز طی دیدار با جناب آقای مهندس سید رضا میرصادقی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران درخصوص سازوکار ورود بخش خصوصی به حوزه نوسازی بافت فرسوده با محوریت محله و مشارکت مردم و جلب اعتماد اجتماعی و اقتصادی مردم از طريق پروژه اجرا شده پایلوت در محله نظام آباد توسط شرکت بام خانه سبز، گفتگو کردند.