دیدار و رایزنی با مهندس مسعود نورانی عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

مهندس مسعود نورانی عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران و آقای سینا قائمی مدیریت گروه توسعه نوسازی خانه سبز جلسه مشترک برگزار و رایزنی و تبادل نظر کردند. در این دیدار مهندس قائمی ضمن تبیین فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت‌های فرسوده به ارائه تجربه‌ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی و تولید مسکن ارزان قیمت پرداخت. همچنین در ادامه دیدار طرفین به بررسی کارآفرینی، حمایت برندهای برتر بخش خصوصی و نیز نقش مهم انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران پرداختند.

بازدید مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر رضا باقری مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف و مهندس امین پهلوان‌زاده با همراهی مدیران خانه سبز از پروژه‌های این گروه بازدید کردند و از نزدیک با روند توسعه، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های بافت فرسوده آشنا گردیدند. طرفین در این دیدار به ارائه توضیحات جامعی از فعالیت در بافت فرسوده و نقش مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان و راهکارهای اجرایی پیش‌بینی شده در قالب راهبرد “ساز و کار سازمانی” پرداختند.

دیدار و گفتگو با مهندس رضا حیدریون معاون فنی سازمان نظام مهندسی استان تهران

مهندس رضا حیدریون، معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه و نوسازی خانه سبز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار مهندس قائمی ضمن تبیین فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی پرداخت و بر اهمیت ورود برندهای بخش خصوصی به این حوزه تاکید کرد.

مهندس حیدریون نیز فعالیت های جاری ساختمانی در بافت های فرسوده و بسیاری دیگر از مناطق را به جای “نوسازی” “فرسوده سازی” دانست. چرا که متاسفانه به دلیل نبود ساز وکارهای لازم و عدم تخصص سازندگان ساختمان نوسازی شده از ساختمان اولیه ناپایدارتر است.

دیدار و گفتگوی حضوری با سرکار خانم زهرا اسکندری، مشاور مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

خانم  زهرا اسکندری مشاور مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و آقای سینا قائمی مدیریت گروه توسعه و نوسازی خانه سبز جلسه مشترک برگزار و رایزنی و تبادل نظر کردند. در این دیدار مهندس قائمی ضمن تبیین فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی پرداخت.

خانم زهرا اسکندری هم اکنون به موجب حکمی از سوی   دکتر  محمد سعید ایزدی  معاون راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت  مادر تخصصی عمرا ن  و بهسازی شهری ایران  ،   بعنوان  مشاور  مدیر عامل منصو ب شده اند.

دیدار و گفتگو با دکتر بهروز خدارحمی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

دکتر بهروز خدارحمی از کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و آقای سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه و نوسازی خانه سبز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار مهندس قائمی ضمن تبیین فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی پرداخت.