دیدار و رایزنی با جناب آقای مهندس عابد ملکی شهردار منطقه ۱۲ تهران

آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز با آقای مهندس عابد ملکی شهردار منطقه ۱۲ تهران به گفتگو پرداختند. در این گفتگو مهندس قائمی با بیان فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده علی الخصوص در منطقه ۷، به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی، حضور برندهای برتر بخش خصوصی و کارآفرینی در این حوزه پرداخت. آقای مهندس ملکی نیز از طرح های گروه در منطقه ۱۲ استقبال نمودند و برای تحقق برنامه ها ابراز امیدواری نمودند.

دیدار و رایزنی با جناب آقای دکتر محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری

آقایان دکتر مهدی کاوسی و مهندس سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز با محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به گفتگو پرداختند. در این گفتگو مدیران گروه توسعه نوسازی خانه سبز ضمن بیان فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی، حضور برندهای برتر بخش خصوصی و کارآفرینی در این حوزه پرداخت. دکتر محمد سعید ایزدی نیز ضمن حمایت از طرح های گروه قول های مساعدی در خصوص تسریع روند نوسازی دادند.

دیدار با آقای مهندس حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

آقای مهندس حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، آقای سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز را به حضور پذیرفت. در این دیدار مهندس قائمی ضمن تبیین فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی پرداخت. همچنین در خصوص نقش موثر نهادهای دولتی و حمایت آنان از بخش خصوصی، کارآفرینی در این حوزه و حضور برندهای برتر بخش خصوصی و حمایت آنان از توسعه نوسازی بافت های فرسوده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دیدار با جناب آقای سيدعليرضا مير معصومي مديرکل حقوقي شهرداري تهران

آقای سيدعليرضا مير معصومي مديرکل حقوقي  شهرداري تهران، آقای سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز را به حضور پذیرفت. در این دیدار مهندس قائمی ضمن تبیین فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی و مشکلات حقوقی در این حوزه، حضور برندهای برتر بخش خصوصی و کارآفرینی در این حوزه پرداخت.

دیدار و رایزنی با جناب آقای دکتر فریبرز واحدی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز با جناب آقای دکتر فریبرز واحدی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به گفتگو پرداختند. در این گفتگو مهندس قائمی ضمن بیان فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی، حضور برندهای برتر بخش خصوصی و کارآفرینی در این حوزه پرداختند.

بازدید مهندس تورج فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از پروژه های خانه سبز

مهندس تورج فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از پروژه های خانه سبز شال سرو و سپیدار بازدید نمودند. در این بازدید مهندس سینا قائمی، مدیر عامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز ایشان را همراهی نمودند و به بیان اهداف و برنامه های آینده این گروه، و بازدید از فعالیت های صورت گرفته پرداختند.

بازدید مهندس آموزنده مدیر کل اداره برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی مناطق شهرداری تهران از پروژه های خانه سبز

در مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ جناب آقای مهندس قاسم آموزنده مدیر کل اداره برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی مناطق شهری شهرداری تهران با تیم همراه خود از پروژه های خانه سبز (سرو سپیدار) دیدار کردند. در این بازدید مهندس سینا قائمی ایشان را همراهی نمودند و به تبیین اهداف گروه توسعه نوسازی خانه سبز پرداختند.

دیدار آقای دکتر رضا نگهبان،شهردار محترم منطقه ۷ شهرداری تهران از پروژه های خانه سبز

در مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ جناب آقای دکتر رضا نگهبان، شهردار محترم منطقه ۷ شهرداری تهران با هیات همراه از محل پروژه های خانه سبز دیدن فرمودند. در این بازدید جناب آقایان سینا قائمی و علی اصغر خرمی شریف ضمن همراهی و پذیرایی از ایشان و بازدید از پروژه های سرو و سپیدار، اهداف شرکت خانه سبز را تشریح نمودند و خواستار حمایت شهرداری منطقه از پیشبرد این اهداف گردیدند.

اعلام حمایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از مباحث نوسازی بافت های فرسوده

مهندس سید محمد هاشمی مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طی جلساتی که توسط جناب آقای جهانگیری مدیر دفتر ایشان با مهندس سینا قائمی مدیرعامل شرکت خانه سبز هماهنگ گردید، حمایت خود را از مباحث نوسازی در بافت های فرسوده و ناپایدار شهری اعلام داشتند.

رایزنی با جناب آقای دکتر مرتضی طلایی، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران

آقای سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز با نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران جناب آقای دکتر مرتضی طلایی به گفتگو پرداختند. در این گفتگو مهندس قائمی ضمن بیان فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی، حضور برندهای برتر بخش خصوصی و کارآفرینی در این حوزه پرداخت.