آغاز عملیات تیغه چینی

عملیات تیغه چینی پروژه خانه سبز سپیدار آغاز شد.

تیغه چینی

تیغه چینی

تیغه چینی

تیغه چینی

اجرای سقف پروژه خانه سبز سپیدار

عملیات اجرای سقف پروژه خانه سبز سرو از روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ آغاز شد.

اجرای سقف پروژه خانه سبز سپیدار

اجرای سقف پروژه خانه سبز سپیدار

اجرای سقف پروژه خانه سبز سپیدار

اجرای سقف پروژه خانه سبز سپیدار

photo_2015-07-31_12-32-48

دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی از پروژه های خانه سبز

در مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ثبت نام جهت بازدید از پروژه شاخص در بافت فرسوده در وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، برای اعضای این سازمان قرار گرفت.
علاقمندان در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ در محل پروژه های شرکت خانه سبز حضور داشتند و از پروژه های این شرکت به عنوان پروژه های شاخص بافت فرسوده بازدید نمودند. در این دیدار جناب آقای مهندس قائمی مدیر عامل شرکت خانه سبز پذیرای جناب آقای مهندس طالبی به همراه سایر اعضا بودند و در خصوص اهداف شرکت خانه سبز، و مشخصه های فنی پروژه های این شرکت اعم از اسکلت، نما و … صحبت نمودند.
در پایان دیدار کلیه اعضا و بازدیدکنندگان تاکید بر ادامه روند بازدید به صورت دوره ای و مشارکت در این حوزه داشتند.

آغاز عملیات اسکلت پروژه خانه سبز سپیدار

عملیات اسکلت و نصب ستون در پروژه خانه سبز سپیدار رد واپسین روزهای پایانی سال آغاز گردید.

عملیات اسکلت و نصب ستون سپیدار

عملیات اسکلت و نصب ستون سپیدار

عملیات اسکلت و نصب ستون سپیدار

عملیات اسکلت و نصب ستون سپیدار

عملیات اسکلت و نصب ستون سپیدار

عملیات اسکلت و نصب ستون سپیدار

 

اجرای فونداسیون پروژه خانه سبز سرو

اجرای فونداسیون پروژه خانه سبز سرو مطابق مستندات زیر و بر اساس زمان بندی در حال اجرا می باشد.

اجرای فونداسیون سپیدار

اجرای فونداسیون سپیدار

اجرای فونداسیون سپیدار

اجرای فونداسیون سپیدار

اجرای فونداسیون سپیدار

اجرای فونداسیون سپیدار

اغاز گودبرداری پروژه خانه سبز سپیدار

عملیات گودبرداری پروژه خانه سبز سرو در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ آغاز گردید.

1-(17)

عملیات گودبرداری سپیدار

1-(6)

عملیات گودبرداری سپیدار

عملیات گودبرداری سپیدار

آغاز فرایند تخریب پروژه خانه سبز سپیدار

۱۳۹۳/۰۹/۱۲

1-(3) 1-(8) 1-(9)

 ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

IMG_0529

آغاز عملیات کانال کشی کولر

اجرای کانال کولر و رایزر 1393/07/11

اجرای کانال کولر و رایزر ۱۳۹۳/۰۷/۱۱

اجرای کانال کولر و رایزر 1393/07/11

اجرای کانال کولر و رایزر ۱۳۹۳/۰۷/۱۱

اجرای کانال کولر 1393/07/18

اجرای کانال کولر ۱۳۹۳/۰۷/۱۸

اجرای کانال کولر 1393/08/01

اجرای کانال کولر ۱۳۹۳/۰۸/۰۱