دیدار و گفتگو با جناب آقای مهندس سید جواد میر حسینی

دیدار و گفتگو با جناب آقای مهندس سید جواد میر حسینی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی  عمران و بهسازی شهری ایران

جناب آقای مهندس نورفردی مدیرعامل بام شهر و جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیر عامل شرکت بام خانه سبز طی دیدار با جناب آقای مهندس سید جواد میر حسینی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی  عمران و بهسازی شهری ایران درخصوص سازوکار ورود بخش خصوصی به حوزه نوسازی بافت فرسوده با محوریت محله و مشارکت مردم و جلب اعتماد اجتماعی و اقتصادی مردم از طريق پروژه اجرا شده پایلوت در محله نظام آباد توسط شرکت بام خانه سبز، گفتگو کردند.

دیدار و گفتگو با اعضای شورای شهر تهران

جناب آقای دکتر محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و جناب آقای دکتر علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران

جناب آقای دکتر مهدی کاوسی مدیرعامل گروه توسعه مهندسی بام و جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیر عامل شرکت بام خانه سبز طی دیدار با اعضاء محترم شورای شهر تهران، درخصوص سازوکار ورود بخش خصوصی به حوزه نوسازی بافت فرسوده با محوریت محله و مشارکت مردم و جلب اعتماد اجتماعی و اقتصادی مردم از طريق پروژه اجرا شده پایلوت در محله نظام آباد توسط شرکت بام خانه سبز، گفتگو کردند.

دیدار و رایزنی با مهندس سید رضا میرصادقی

دیدار و رایزنی با جناب آقای مهندس سید رضا میرصادقی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

جناب آقای دکتر مهدی کاوسی مدیرعامل گروه توسعه مهندسی بام و جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل شرکت بام خانه سبز طی دیدار با جناب آقای مهندس سید رضا میرصادقی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران درخصوص سازوکار ورود بخش خصوصی به حوزه نوسازی بافت فرسوده با محوریت محله و مشارکت مردم و جلب اعتماد اجتماعی و اقتصادی مردم از طريق پروژه اجرا شده پایلوت در محله نظام آباد توسط شرکت بام خانه سبز، گفتگو کردند.

دیدار و رایزنی با جناب آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیر عامل بانک خاورمیانه

آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز با آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی مدیر عامل بانک خاورمیانه و آقای افشین باشوکی به گفتگو پرداختند. در این گفتگو مهندس قائمی با بیان فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده ، به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی، حضور برندهای برتر بخش خصوصی و کارآفرینی در این حوزه پرداخت. در این دیدار مباحثی در باب راه اندازی حساب امین در بافت فرسوده مطرح شد که مدیریت بانک خاور میانه در این خصوص تمایل بسیاری نشان دادند.

دیدار و رایزنی با جناب آقای مهندس عابد ملکی شهردار و دکتر علی محمد سعادتی قائم مقام شهردار منطقه ۱۲ تهران

آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز با آقای مهندس عابد ملکی شهردار و دکتر علی محمد سعادتی قائم مقام ایشان به گفتگو پرداختند. در این گفتگو مهندس قائمی با بیان فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده علی الخصوص در منطقه ۷، به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی، حضور برندهای برتر بخش خصوصی و کارآفرینی در این حوزه پرداخت. آقای مهندس ملکی نیز از طرح های گروه در منطقه ۱۲ استقبال نمودند و برای تحقق برنامه ها ابراز امیدواری نمودند.

دیدار و رایزنی با جناب آقای دکتر محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری

آقایان دکتر مهدی کاوسی و مهندس سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز با محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به گفتگو پرداختند. در این گفتگو مدیران گروه توسعه نوسازی خانه سبز ضمن بیان فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی، حضور برندهای برتر بخش خصوصی و کارآفرینی در این حوزه پرداخت. دکتر محمد سعید ایزدی نیز ضمن حمایت از طرح های گروه قول های مساعدی در خصوص تسریع روند نوسازی دادند.

دیدار با آقای مهندس حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

آقای مهندس حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، آقای سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز را به حضور پذیرفت. در این دیدار مهندس قائمی ضمن تبیین فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی پرداخت. همچنین در خصوص نقش موثر نهادهای دولتی و حمایت آنان از بخش خصوصی، کارآفرینی در این حوزه و حضور برندهای برتر بخش خصوصی و حمایت آنان از توسعه نوسازی بافت های فرسوده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دیدار با جناب آقای سيدعليرضا مير معصومي مديرکل حقوقي شهرداري تهران

آقای سيدعليرضا مير معصومي مديرکل حقوقي  شهرداري تهران، آقای سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز را به حضور پذیرفت. در این دیدار مهندس قائمی ضمن تبیین فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی و مشکلات حقوقی در این حوزه، حضور برندهای برتر بخش خصوصی و کارآفرینی در این حوزه پرداخت.

دیدار و رایزنی با جناب آقای دکتر فریبرز واحدی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز با جناب آقای دکتر فریبرز واحدی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به گفتگو پرداختند. در این گفتگو مهندس قائمی ضمن بیان فعالیت ها و اقدامات گروه برای فعالیت در بافت های فرسوده به ارائه تجربه ها و راه کارهای پیشنهادی تسریع روند نوسازی، حضور برندهای برتر بخش خصوصی و کارآفرینی در این حوزه پرداختند.

بازدید مهندس تورج فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از پروژه های خانه سبز

مهندس تورج فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از پروژه های خانه سبز شال سرو و سپیدار بازدید نمودند. در این بازدید مهندس سینا قائمی، مدیر عامل گروه توسعه نوسازی خانه سبز ایشان را همراهی نمودند و به بیان اهداف و برنامه های آینده این گروه، و بازدید از فعالیت های صورت گرفته پرداختند.