آغاز فرآیند اداری و اجرای پروژه خانه سبز سرو

خانه سبز سرو به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اجرایی گروه توسعه نوسازی خانه سبز با پایان امور اداری خود به آغاز عملیات اجرایی نزدیک می شود. در حال حاضر این پروژه در مرحله اسکان موقت ساکنین قرار دارد. این پروژه در منطقه ۷ شهرداری تهران واقع گردیده و از حمایت برندهای بسیار مطرح و شاخصی همچون مهندس فرزاد دلیری، گروه بام، شرکت بازرگانی جهانگیر آریا و گروه خانه برخوردار است که شما می توانید برای مشاهده اطلاعات بیشتر به بخش حامیان مراجعه کنید.