اعلام آمادگی گروه توسعه مهندسی بام به شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر محمد علی نجفی در حوزه نوسازی بافت فرسوده تهران

جناب آقای دکتر مهدی کاوسی مدیر عامل گروه توسعه مهندسی بام طی نامه ای به شهردار محترم تهران، ضمن معرفی گروه بام و تبیین فعالیتهای آن گروه در حوزه ساخت و ساز در مناطق مختلف تهران، به ارائه روش اجرایی مدنظر خود درخصوص نوسازی بافت فرسوده با توجه به تجربه های موفق در نوسازی محله نظام آباد (منطقه ۷ شهرداری تهران) پرداخته و در پایان آمادگی خود را جهت حضور همه جانبه در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده اعلام داشتند.