«نشست معرفی ابعاد و فرصت های سرمایه گذاری طرح مسکن امید»

با حضور

جناب آقای مهندس اکبر ترکان مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری

جناب آقای دکتر مهدی حجت معاونت‌ شهرسازی و‌ معماری شهرداری تهران

 جناب آقای مهندس سید رضا میرصادقی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

جناب آقای مهندس حسن رباطی معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران

در این نشست جناب آقای مهندس سینا قائمی مدیرعامل شرکت بام خانه سبز تجربیات، نوع نگاه و اهداف بام خانه سبز و تمرکز بر سرمایه اجتماعی را مطرح نمودند که سخنان ایشان با تأیید حاضرین در جلسه مواجه گردید و مقرر شد کمیته ای منتخب از نمایندگان توسعه گران با حضور ایشان و با هدف تصویب موارد مورد نیاز تشکیل گردد.