دفتر مرکزی
نشانی: تهران، خیابان گاندی، خیابان پنجم، پلاک۲۴، طبقه۳، واحد۵.
کدپستی: ۱۵۱۷۶۳۳۵۱۶
تلفن: ۵-۸۸۶۷۶۱۷۳-۰۲۱
تلفکس: ۸۸۶۷۷۴۰۹-۰۲۱
پست الکترونیک: info@KhaneSabz.ir