فراخوان همکاری مشترک با بهره برداران نهایی

بهره برداران نهایی همان مالکین و یا مستاجرین ساکن در واحدهای مسکن ارزان قیمت می باشند که اصطلاحا بهره بردار نهایی نامیده می شوند. برای ایشان مهمترین موضوع انتخاب واحد نوسازی شده ای است که توسط گروهی مجرب و متخصص انجام پذیرفته و ایشان را از استحکام و رعایت مبانی فنی و مهندسی در ساختمان مطمئن می سازد. تجربه ناخوشایند خرید بسیاری از شهروندان از مجموعه سازندگان سنتی و فاقد تخصص کافی که بیشتر به منظور مصطلح “بساز و بفروش” در این عرصه فعالند توجه دیگران را به این موضوع جلب می کند که در این عرصه کاملا تخصصی واحد مورد نیاز خویش را حتما از شرکتهای سازنده تخصصی خریداری نمایند تا دچار خسران و زیان در سرمایه خویش نگردند.

گروه توسعه نوسازی خانه سبز همواره آخرین آپارتمان های آماده بهره برداری خویش را از طریق رسانه های اطلاعاتی خود همانند پایگاه توسعه نوسازی خانه سبز به آدرس www.khanesabz.ir به بهره برداران عرضه می نماید. در صورتی که قصد خرید دارید حتما از واحدهای ایده آل ما بازدید نمایید.