نوشته‌ها

عبده تبریزی: فشار ساخت از بازار مسکن رفت

AccDeny

جهت عضویت و پیوستن به برندهای حامی خانه سبز اینجا کلیک کنید.

در صورتیکه از حامیان برتر خانه سبز می باشید جهت ورود login.php">اینجا کلیک کنید.


“رکود بزرگ” مسکن در راه است

AccDeny

جهت عضویت و پیوستن به برندهای حامی خانه سبز اینجا کلیک کنید.

در صورتیکه از حامیان برتر خانه سبز می باشید جهت ورود login.php">اینجا کلیک کنید.


تصمیمی مثبت برای مسکن: سازمان مدیریت با یارانه سود تسهیلات مسکن موافقت کرد

AccDeny

جهت عضویت و پیوستن به برندهای حامی خانه سبز اینجا کلیک کنید.

در صورتیکه از حامیان برتر خانه سبز می باشید جهت ورود login.php">اینجا کلیک کنید.


“وام ۶۰ میلیونی لازم است، ولی کافی نیست”

AccDeny

جهت عضویت و پیوستن به برندهای حامی خانه سبز اینجا کلیک کنید.

در صورتیکه از حامیان برتر خانه سبز می باشید جهت ورود login.php">اینجا کلیک کنید.


بسته خروج مسکن از رکود هفته ‌آینده رونمایی می‌شود

AccDeny

جهت عضویت و پیوستن به برندهای حامی خانه سبز اینجا کلیک کنید.

در صورتیکه از حامیان برتر خانه سبز می باشید جهت ورود login.php">اینجا کلیک کنید.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح مسکن حمایتی و اجتماعی در آینده‌ای نزدیک در کشور اجرایی می‌شود.

AccDeny

جهت عضویت و پیوستن به برندهای حامی خانه سبز اینجا کلیک کنید.

در صورتیکه از حامیان برتر خانه سبز می باشید جهت ورود login.php">اینجا کلیک کنید.


با گذشت ۵ ماه از سال ۹۴: ۳۸۰۰ درخواست وام نوسازی پشت در بانک‌ها

AccDeny

جهت عضویت و پیوستن به برندهای حامی خانه سبز اینجا کلیک کنید.

در صورتیکه از حامیان برتر خانه سبز می باشید جهت ورود login.php">اینجا کلیک کنید.


۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به مسکن مهر

AccDeny

جهت عضویت و پیوستن به برندهای حامی خانه سبز اینجا کلیک کنید.

در صورتیکه از حامیان برتر خانه سبز می باشید جهت ورود login.php">اینجا کلیک کنید.


علت کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی؟

AccDeny

جهت عضویت و پیوستن به برندهای حامی خانه سبز اینجا کلیک کنید.

در صورتیکه از حامیان برتر خانه سبز می باشید جهت ورود login.php">اینجا کلیک کنید.


تشدید رکود مسکن با اجرای “طرح جامع”

AccDeny

جهت عضویت و پیوستن به برندهای حامی خانه سبز اینجا کلیک کنید.

در صورتیکه از حامیان برتر خانه سبز می باشید جهت ورود login.php">اینجا کلیک کنید.